Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Τηλεχειρισμός GSM

Συσκευή GSM τηλεχειρισμού με 4 εξόδους και 4 εισόδους.

 
 
 


 
 
 

Περιγραφή και χαρακτηριστικά

Η συσκευή GSM τηλεχειρισμού / τηλεειδοποίησης μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 4 εξόδους για τον απομακρυσμένο έλεγχο διαφόρων συσκευών από το κινητό σας τηλέφωνο, μέχρι 4 ψηφιακές εισόδους για την ειδοποίηση συμβάντων στο κινητό σας τηλέφωνο και μέχρι 2 αναλογικές εισόδους (0-17V).
Επίσης η συσκευή GSM τηλεχειρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο σύστημα συναγερμού σε συνδιασμό με ενσύρματες παγίδες. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

·         Μικρή συσκευή, εύκολη στη χρήση και τη συνδεσμολογία.
 
·        Δυνατότητα διασύνδεσης με υπολογιστή (USB port).
·         Τροφοδοσία 12V DC από μπαταρία ή εξωτερικό τροφοδοτικό τύπου pack.
·         Συμβατή με όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και όλες τις SIM κάρτες.
·         Διαστάσεις πλακέτας (81 x 73 x 20 )mm.
·         Κατανάλωση: Αναμονή (<10mA).
·         4 Ψηφιακές & 2 αναλογικές είσοδοι για ειδοποίηση συμβάντων στο κινητό τηλέφωνο.
·         4 έξοδοι για τηλεχειρισμό συσκευών από το κινητό τηλέφωνο.

Τηλεχειρισμός GSM

Η λειτουργία της συσκευής ως τηλεχειρισμός είναι πολύ απλή. Αρκεί ένα απλό SMS ή μια αναπάντητη κλήση προς τη συσκευή ώστε να ενεργοποιήσεις οποιαδήποτε έξοδο θελήσει ο χρήστης.

Πλεονεκτήματα του Τηλεχειρισμού.

·         Αρκεί μια απλή κλήση του χρήστη προς το νούμερο της συσκευής προκειμένου να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την πρώτη έξοδό του.
·         Στην περίπτωση πολλών εξόδων αρκεί ένα απλό SMS του χρήστη προς το νούμερο της συσκευής για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει οποιαδήποτε έξοδο της συσκευής.
·         Η συσκευή αναγνωρίζει το νούμερο του χρήστη και εκτελεί εντολές μόνο σε αυτό το νούμερο.
·         Η συσκευή ΔΕΝ χρεώνει τον χρήστη, αφού μετά την αναγνώριση του αριθμού του τερματίζει την κλήση.
·         Αποστολή SMS από το χρήστη προς τη συσκευή για ενημέρωση της κατάστασης όλων των εξόδων και των εισόδων.
·         Δυνατότητα τηλεχειρισμού από οποιαδήποτε απόσταση ακόμα και από εκτός Ελλάδος.
·         Άμεσος τηλεχειρισμός.

Τηλεειδοποίηση Συμβάντων στο κινητό τηλέφωνο

Η λειτουργία της συσκευής ως τηλεειδοποίηση είναι πολύ απλή.
·         Κάθε φορά που ενεργοποιείται κάποια είσοδος της συσκευής τότε αυτή ειδοποιεί τον χρήστη (SMS) για το συμβάν.
 

Πλεονεκτήματα Ειδοποίησης Συμβάντων στο Κινητό σας Τηλέφωνο.

·         Η είσοδος της συσκευής ενεργοποιείται είτε με Normaly Open είτε με Normaly Closed διακόπτη.
·         Η είσοδος της συσκευής μπορεί ακόμη να ενεργοποιηθεί και με την έξοδο συναγερμού (12V pager).
·         Δυνατότητα ειδοποίησης ενός συμβάντος με αναπάντητες κλήσεις και SMS για σίγουρη ενημέρωση του χρήστη (ακόμα και όταν βρίσκεται εκτός δικτύου) και ανεξάρτητα της συμφόρησης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
·         Η συσκευή ΔΕΝ χρεώνεται για την ειδοποίηση του χρήστη παρά μόνο ένα SMS.
·         Άμεση ειδοποίηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της εισόδου της συσκευής.

Εφαρμογές συσκευής  

Ενδεικτικές εφαρμογές τηλεχειρισμού gsm.

·         Θέρμανση χώρων.
·         Εσωτερικού / εξωτερικού φωτισμού.
·         Αυτόματο πότισμα.
·         Θέρμανση νερού.
·         Συναγερμού.
·         Γεννητριών Ρεύματος.
·         Καυστήρων.
·         Τροφοδοσία ρεύματος ή καυσίμου.
·         Εφεδρικών συσκευών (γεννήτριες, πομπούς, PC servers, routers).

Ενδεικτικές εφαρμογές τηλεειδοποίησης gsm.

·         Συναγερμού.
·         Διακοπής ρεύματος.
·         Χαμηλής στάθμης υγρών.
·         Σηματοδοσίας (σε ασανσέρ, αυτόματους πωλητές κ.α).
·         Διαρροής νερού.
·         Υψηλής / Χαμηλής Θερμοκρασίας.


Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

Έξυπνη Συσκευή GSM Ειδοποίησης Συναγερμού / Συμβάντων.

Συσκευή Ειδοποίησης Συναγερμού στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη.
Περιγραφή και χαρακτηριστικά

Η συσκευή συνδέεται σε οποιοδήποτε εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού και ειδοποιεί τον / τους χρήστες με SMS ή/και αναπάντητες κλήσεις σε περίπτωση που χτυπήσει ο συναγερμός. Η συσκευή χρησιμοποιεί το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας για την ειδοποίηση των χρηστών και είναι ανεξάρτητη της τηλεφωνικής γραμμής. Επίσης η συσκευή λειτουργεί ανεξάρτητα με το αν ο συναγερμός είναι συνδεδεμένος με κάποιο κέντρο συναγερμού (λήψης σημάτων) και μπορεί να δουλεύει παράλληλα ή και μόνη της.
Συνδέεται στην κεντρική μονάδα συναγερμού (Bell+) και τροφοδοτείται από την μπαταρία του συναγερμού για αδιάλειπτη τροφοδοσία. Η συσκευή ειδοποιεί τον χρήστη ακόμα και εάν οι επίδοξοι κλέφτες φιμώσουν τη σειρήνα και κόψουν το τηλεφωνικό καλώδιο (με αποτέλεσμα το κέντρο λήψης σημάτων να μην λάβει σήμα συναγερμού).
Σημειώνεται ότι η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ειδοποίηση διαφόρων συμβάντων όπως διακοπή ρεύματος, υψηλή/χαμηλή στάθμη, υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία κ.α
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
·         Μικρή συσκευή, εύκολη στη χρήση και τη συνδεσμολογία
·         Τροφοδοσία 12V DC από τη μπαταρία του συναγερμού για αδιάλειπτη παροχή ρεύματος.
·         Συμβατή με όλους τους τύπους Συναγερμών.
·         Συμβατή με όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και όλες τις SIM κάρτες.
·         Διαστάσεις πλακέτας (60 x 53 x 20) mm.
·         Κατανάλωση: Αναμονή (24mA), κλήση (150mA).
 

Λειτουργία Συσκευής Ειδοποίησης Συναγερμού / Συμβάντων στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη.

Διασύνδεση.
·         Η συσκευή συνδέεται στην έξοδο του κέντρου συναγερμού Bell+ προς τη σειρήνα.
·         Η συσκευή ενεργοποιείται είτε με 12V είτε με απλή ψυχρή επαφή (NC).
·         Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στο κουτί του συναγερμού.
Προγραμματισμός Συσκευής.
Δίνονται αναλυτικές οδηγίες προγραμματισμού των χρηστών στη συσκευή με παραδείγματα και εικόνες διασύνδεσης. 

Ειδοποίηση Συναγερμού (τηλεειδοποίηση) στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη.

Κάθε φορά που ενεργοποιείται ο συναγερμός τότε η συσκευή:
·         Ειδοποιεί όλους τους καταχωρημένους (στη SIM κάρτα) χρήστες με 2 αναπάντητες διαδοχικές κλήσεις και αποστέλλει SMS "Alarm ON".

Πλεονεκτήματα & Εφαρμογές Συσκευής Ειδοποίησης Συναγερμού.

Πλεονεκτήματα Ειδοποίησης Συμβάντων μέσω της κινητής τηλεφωνίας.
·         Απλή και φθηνή συσκευή.
·         Απλή στην εγκατάσταση.
·         Φορητή σε οποιδήποτε χώρο θέλουμε να έχουμε ειδοποίηση.
·         Απλή στον προγραμματισμό.
·         Ανεξάρτητη της σταθερής γραμμής τηλεφώνου, αφού λειτουργεί με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας .
·         Ειδοποίηση χωρίς ουσιαστικό κόστος και χωρίς ετήσια συνδρομή.
·         Δυνατότητα εφαρμογής της συσκευής σε πολλές χρήσεις.
·         Αξιόπιστη ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη (με αναπάντητες κλήσεις και SMS) για σίγουρη ενημέρωση ανεξαρτήτου φόρτου δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

 Εφαρμογές της Συσκευής Ειδοποίησης Συμβάντων.

Η συσκευή μπορεί να εφαρμοστεί σε εφαρμογών που απαιτούν άμεση ενημέρωση όπως:

·         Συναγερμοί Σπιτιών/Επαγγελματικών Χώρων

·         Συναγερμοί Αυτοκινήτων/Οχημάτων.

·         Σηματοδοσία υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας σε Data center, πτηνοτροφεία, καλλιέργειες, μηχανήματα κ.α.

·         Διαρροής υγρών σε σκάφοι, υπόγεια, λεβιτοστάσια κ.α.

·         Υψηλή / χαμηλή στάθμη υγρών σε δεξαμενές κ.α.

·         Υψηλή / χαμηλή θερμοκρασία.

·         Διακοπής ρεύματος AC (μιας ή περισσοτέρων φάσεων) & DC.

·         Σηματοδοσία βλαβών π.χ ασανσέρ.

·         Σηματοδοσία έλλειψης προϊόντων από μηχανήματα αυτόματων πωλητών.
 

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

Έξυπνη Συσκευή (GSM) Άμεσης Ανάγκης SOS

Περιγραφή και χαρακτηριστικά.

Η συσκευή άμεσης ανάγκης SOS χρησιμοποιεί την τεχνολογία GSM ώστε να ειδοποιούνται άμεσα συγγενικά πρόσωπα και φίλοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Σκοπός είναι οποιοσδήποτε βρίσκεται άμεσα ή έμμεσα σε κίνδυνο να ειδοποιεί εύκολα βοήθεια με το πάτημα ενός διακόπτη.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία από κακόβουλες πράξεις όπου απαιτείται η άμεση ειδοποίηση της (αστυνομίας, πυροσβεστικής, ασθενοφόρου) από συγγενικά πρόσωπα ή φίλους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπως:

         Ληστεία.

         Βανδαλισμό.

         Ξυλοδαρμό.

         Εκβιασμό.

         Έκτακτες καταστάσεις υγείας.

         Φωτιά.

         Προστασία Ηλικιωμένων / Παιδιών.

         Προστασία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

         Ατύχημα.


Η Συσκευή Άμεσης Ανάγκης SOS απευθύνεται σε:

         Καταστήματα / Εμπορικά Μαγαζιά.

         Ηλικιωμένους Ανθρώπους.

         Ανθρώπους με Ειδικές Ανάγκες.

         Εστιατόρια / Καφετέριες.

         Καταστήματα Ψυχαγωγίας

         Όλες οι ευπαθείς κατηγορίες πολιτών.


Η συσκευή αποτελείται από:

         Συσκευή GSM.

         Κρυφός διακόπτης (ή τηλεχειριστήριο) SOS.

         Τροφοδοτικό με μπαταρία αδειάλειπτη λειτουργία.

         Πρόσθετη σειρήνα εάν απαιτηθεί

Λειτουργία Συσκευής.


Ενεργοποίηση Διακόπτη SOS.

         Όταν ο χρήστης ενεργοποιήσει τον διακόπτη SOS τότε η συσκευή στέλνει SMS (SOS) σε όλους τους αριθμούς που έχουν οριστεί στη συσκευή και επίσης καλεί όλους τους αριθμούς από μία φορά (αναπάντητη κλήση).

         Η συσκευή, ταυτόχρονα με την αποστολή SMS, έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει μια σειρήνα εάν απαιτείται


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

         Δυνατότητα διασύνδεσης με τηλεχειριστήριο RF ή κρυφό διακόπτη για την ενεργοποίηση της συσκευής SOS.

         Αδιάλειπτη Τροφοδοσία 12V DC από μπαταρία μολύβδου

         Ρελέ εξόδου 230V/5A για δυνητική ενεργοποίηση σειρήνας

         Αποθήκευση μέχρι 50 τηλεφωνικών αριθμών (συγγενικών προσώπων ή φίλων).

         Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερική / εσωτερική σειρήνα.

         Διαστάσεις πλακέτας: 66x62x20mm


Πλεονεκτήματα Συσκευή Άμεσης Ανάγκης SOS.


Τα πλεονεκτήματα της συσκευή άμεσης ειδοποίησης SOS μέσω GSM φαίνονται παρακάτω:

         Άμεση ειδοποίηση βοήθειας με το πάτημα ενός διακόπτη.

         Διακριτικότητα σε περιπτώσεις που χρειάζεται.

         Ευελιξία ειδοποίησης ( κρυφό κουμπί – τηλεχειρισμός).

         Δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης συγγενικών προσώπων και φίλων και κατά επέκταση (αστυνομίας, πυροσβεστικής, ασθενοφόρου κ.α).

         Μικρός χρόνος απόκρισης από το πάτημα του διακόπτη SOS.

         Μικρό κόστος χωρίς συνδρομή.

         Εύκολη εγκατάσταση.

         Ασφάλεια και πρόληψη.

         Ασφαλές από δολιοφθορά.

         Τεχνολογία που βασίζεται στην κινητή τηλεφωνία.